ขออภัย, เราไม่พบหน้าที่ใช้สำหรับ Login เข้าสู่ระบบหลังร้านของคุณ

วิธีการแก้ไขเมื่อคุณพบกับหน้านี้คือ
ให้พิมพ์ URL ระบบหลังร้านของคุณเต็มๆ ที่ได้รับทาง Email จาก ThaiBackOffice.com ในตอนที่คุณสมัครใช้บริการครั้งแรก ใน ช่อง Address เพื่อเข้าใช้ระบบหลังร้าน เช่น http://www.ThaiBackOffice.com/Shop แทนที่การกด Link จาก Favorites หรือกด Link จาก Bookmark หากยังเข้าไม่ได้ กรุณาติดต่อ ฝ่ายบริการได้ที่

เก็บ Link เข้า Favorites หรือ Bookmark อย่างไร ให้ถูกต้อง และไม่พบปัญหานี้อีก?
เหตุที่คุณพบปัญหานี้เพราะว่า คุณทำการบันทึก Link เข้าสู่ Favorites หรือ Bookmark ผิดวิธีที่ระบบกำหนดไว้ ดังนั้นในการบันทึก Link ที่ถูกวิธีคือ เมื่อ คุณเข้าสู่หน้า Login เข้าสู่ระบบหลังร้านได้แล้ว ให้คุณคลิกที่คำว่า เก็บเข้า Favorites ที่เราเตรียมไว้ให้ คุณจะไม่พบปัญหานี้อีกต่อไป
 Powered by ThaiBackOffice.com