ขณะนี้เราทำการเปลี่ยน/ยกเลิก URL สำหรับเช็คสถานะ เพื่อแก้ปัญหาที่ URL เดิม ไม่สามารถส่งผ่าน Inbox ใน Facebook (และอาจรวมถึงโปรแกรม Chat อื่นๆ)

หากท่านเป็นลูกค้า โปรดติดต่อขอรับ URL ใหม่จากร้านค้าที่ท่านซื้อ โดยถ่ายรูปหน้าจอนี้ส่งประกอบไปด้วย

หากท่านเป็นเจ้าของร้าน ให้ Login เข้าหลังร้าน และคลิกเข้าไปในส่วนของการเช็คสถานะ เข้าไปรับ URL ใหม่ได้ทันทีทั้งนี้ทางเราขอกราบขออภัยมา ณ โอกาสนี้